Open image
 
CURR MIN AVG MAX
15.7 16.3 17.0 Katilo OUT
14.3 14.5 14.6 Katilo IN
16.8 28.5 51.3 Į radiatorius
3.9 7.7 11.0 Laukas N
4.1 8.7 20.0 Laukas S
17.4 18.1 19.5 Rūsys
18.1 19.3 20.7 Senelio kambarys
19.8 20.2 21.0 Raudonasis kambarys
62.0 65.0 69.1 Boilerio viršus
PID ON
PID OFF
Siurblys
Hidraulinis komutatorius 6s - KKK ON
Dujų katilo relė
[PID1_St]
46.1 48.3 51.6 Palaikymo temperatūra
CLOSE
Katilo OUT
Katilo IN
Į radiatorius
Laukas N
Laukas S
Rūsys
Senelio kambarys
Raudonasis kambarys
Boilerio viršus
PID ON
PID OFF
Siurblys
Hidraulinis komutatorius 6s - KKK ON
Dujų katilo relė
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
MENU