Open image
 
CURR MIN AVG MAX
15.7 16.4 17.0 Katilo OUT
14.3 14.5 14.6 Katilo IN
16.8 28.6 51.5 Į radiatorius
PID OFF
CLOSE
Katilo OUT
Katilo IN
Į radiatorius
Laukas N
Laukas S
Rūsys
Senelio kambarys
Raudonasis kambarys
Boilerio viršus
PID ON
PID OFF
Siurblys
Hidraulinis komutatorius 6s - KKK ON
Dujų katilo relė
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
MENU