Open image
 
CURR MIN AVG MAX
15.7 16.3 17.0 Katilo OUT
18.1 19.3 20.7 Senelio kambarys
PID ON
PID OFF
[PID1_St]
46.1 48.2 51.6 Palaikymo temperatūra
CLOSE
Katilo OUT
Katilo IN
Į radiatorius
Laukas N
Laukas S
Rūsys
Senelio kambarys
Raudonasis kambarys
Boilerio viršus
PID ON
PID OFF
Siurblys
Hidraulinis komutatorius 6s - KKK ON
Dujų katilo relė
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
MENU