Open image
 
CURR MIN AVG MAX
3.9 7.7 11.0 Laukas N
4.1 8.6 19.2 Laukas S
17.4 18.1 19.5 Rūsys
18.1 19.3 20.7 Senelio kambarys
19.8 20.2 21.0 Raudonasis kambarys
62.0 65.2 70.4 Boilerio viršus
CLOSE
Katilo OUT
Katilo IN
Į radiatorius
Laukas N
Laukas S
Rūsys
Senelio kambarys
Raudonasis kambarys
Boilerio viršus
PID ON
PID OFF
Siurblys
Hidraulinis komutatorius 6s - KKK ON
Dujų katilo relė
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
MENU